Bæredygtig teproduktion skal være en del af Sri Lankas fremtid

 

Te, tamiler og turisme

Sri Lankas forhistorie er en lang dialog mellem det hinduistiske sydindien og det buddhistiske Sri Lanka. I nyere tid har dialogen været præget af væbnet konflikt til stor skade for landets udvikling og økonomi. Siden den britiske kolonitid har teen været en væsentlig indtægtskilde for Sri Lanka, og telantagerne er en vigtig del af øens historie og skæbne.

 

Konflikt og kolonistyre

Mere end 30 årsborgerkrig mellem regeringsstyrker og den tamilske guerillabevægelse LTTE – de tamilske tigre sluttede i 2009 efter et dramatisk forløb, hvor mange civile blev dræbt og fordrevet.

Øens tamilske mindretal indvandrede under britisk kolonistyre som arbejdskraft til te-plantagerne, mens et tamilsk mindretal, som allerede boede på øen, i mange tilfælde var kernen i den veluddannede middelklasse.

Konflikten mellem regeringsstyrkerne og den tamilske selvstændighedsbevægelse, LTTE, har kostet enorme summer og mange menneskeliv. I perioder var en del af befolkningen på flugt internt i landet fra krigshandlingerne.

Krigen ødelagde mulighederne for at udvikle landets økonomi, og i dag er øens vigtigste indtægtskilder turisme og te-eksport. Landet er under genopbygning, og væksten sker hovedsageligt i de store byer og turistområder. I de seneste år er der sket en stærk vækst i turistbranchen, og der er investeret massivt i at udbygge veje og transport i kystområderne.

 

To sprog og to kulturer

Befolkningen er etnisk og religiøst blandet med et flertal af sinhala-talende buddhister. Den tamilske befolkning taler tamil og de to sprog er begge officielle sprog på Sri Lanka og har hver sit alfabet.

Plantagearbejderne på Sri Lanka er mange steder efterkommere af de indiske arbejdere fra Tamil Nadu, som mere eller mindre frivilligt blev importeret af de engelske koloniherrer sammen med tebuskene i 1800-tallet. På det tidspunkt grundlagde englænderne den industrielle teproduktion på Sri Lanka for at skaffe billig te til deres hjemmemarked.

De britisk ejede plantager var baseret på meget lavt betalt arbejdskraft, der boede i primitive boliger på plantagerne. Mange steder på Sri Lanka er de gamle beboelsesbarakker fra kolonitiden stadig i brug, og tearbejderne hører den dag i dag til blandt landets fattigste. Mulighederne for at få en tilstrækkelig skoleuddannelse er stadig begrænset for plantagearbejdernes børn, der vokser op i de dele af landet, som er mest sparsomt forsynet med skoler og uddannelsesmuligheder. Der kan være endog meget langt til den nærmeste secondary school, hvis man vokser op på en teplantage i højlandet.

 

Teproduktion under pres

Der er ingen tvivl om, at teproduktion i mange år fremover vil være en vigtig indtægtskilde for Sri Lanka, som det har været i mere end 150 år. I øjeblikket står teindustrien over for en omlægning til mere moderne produktionsmetoder, som kan gøre ceylonteen mere konkurrencedygtig på verdensmarkedet.

Udviklingen i andre teproducerende lande trækker i retning af mekanisering, som kan betyde yderligere fattigdom for de dårligt uddannede plantagearbejdere, der i mange tilfælde vil blive overflødige. Brug af pesticider og kunstgødning kan også effektivisere produktionen, men indebærer risiko for store skader på det sårbare miljø i Sri Lankas højland.

En anden mulighed er bæredygtig teproduktion, der skåner miljøet og udvikler den arbejdskraft, som plantagerne har brug for, så man kan levere et kvalitetsprodukt, som ikke alene skal konkurrere på prisen på verdensmarkedet.

 

Bæredygtig teproduktion i fremtiden

Chaplon ønsker som udenlandsk investor og virksomhed at fremme en moderne og bæredygtig teproduktion på Sri Lanka. Derfor investerer vi i velfærd og uddannelse til vore medarbejdere og samarbejder med lokale organisationer og institutioner om at videregive know how om bæredygtig teproduktion.

På vores nyeste plantage ved byen Passara arbejder vi med at tilbyde plantagearbejdernes børn undervisning som supplement til den offentlige skolegang. På vores pakkeri tilbyder vi undervisning i engelsk om lørdagen.

Engelskundervisningen giver pakkepersonalet mulighed for fx at få arbejde i vores butikker, hvor vi lægger stor vægt på personaleudvikling og uddannelse. I butikkerne tilbyder vi sprogkurser i arabisk og russisk, og det er et minimumskrav, at personalet kan tale engelsk.

Læs mere om vores engelskundervisning