CHAPLON WHITE ZERO – TEA FOR A CHANGE

Hvid te for bæredygtig vækst og velstand til Sri Lankas fattige landdistrikter

VORES IDÉ: Nye afgrøder og bæredygtig teknologi skal skabe udvikling.
Hvid te er en utraditionel afgrøde på Sri Lanka med en markant højere slagspris end den traditionelle sorte te.
Vi vil introducere en dyrkningsmetode til hvid te, som er:

  • billig og ikke kræver store investeringer i produktionsapparat
  • bæredygtig og uden brug af pesticider og kunstgødning
  • en nulenergi produktion uden brug af forurenende energikilder

Samtidig vil vi sikre, at den øgede værdi af te-høsten bliver til gavn for landarbejdere og bønder. Den nye afgrøde og de nye metoder skal bruges til velstand og empowerment for te-bønder og te-arbejdere i Sri Lankas forarmede landdistrikter.

Vi ønsker at starte et modelbrug og videncenter, hvor vi kan give vores viden om planter og teknologi videre til vores samarbejdspartnere og inspirere til bæredygtig vækst i et område, som har hårdt brug for udvikling.

HVORFOR ER DER BRUG FOR HJÆLP PÅ SRI LANKA?

I 2009 sluttede mere end 30 års krig mellem regeringsstyrkerne og den tamilske guerillabevægelse LTTE – de tamilske tigre.
Øens tamilske mindretal indvandrede under britisk kolonistyre som arbejdskraft til te-plantagerne. Konflikten har kostet enorme summer og mange menneskeliv, og i perioder var en del af befolkningen på flugt internt i landet fra krigshandlingerne.
Krigen ødelagde mulighederne for at udvikle landets økonomi, og i dag er øens vigtigste indtægtskilder turisme og te-eksport. Landet er under genopbygning, og væksten sker hovedsageligt i de store byer og turistområder.

Teproduktion på Sri Lanka
Sri Lanka er en af de tidligere engelske kolonier, hvor man, lige som i Indien og Kenya, producerer sort te og stræber efter at levere et godt produkt til en rimelig pris. I sort te er råmaterialets kvalitet ikke så tydelig som i grøn te.

På Sri Lanka fastsættes te-prisen af staten, og de lokale fabrikker afregner kilopris efter de statslige takster, som p.t. er 60 rupees eller godt 2 kr. pr. kilo.
For te-bønderne er der derfor bedst økonomi i at indveje et så tungt produkt som muligt, da de i praksis ikke kan vælge at sælge de friske teblade til anden side end den lokale te-fabrik.

Sri Lankas te-produktion er på vej ind i en alvorlig krise. Både Kina og Vietnam producerer nu sort te væsentligt billigere end på Sri Lanka, hvor leveomkostningerne er steget kraftigt siden krigens afslutning.
Staten ønsker ikke at hæve taksterne for de rå teblade, da Ceylon Tea allerede er voldsomt presset på verdensmarkedet.
Det betyder, at de tamilske te-plukkere, der i forvejen har levet i bunden af samfundspyramiden i mange år, i dag står dårligere end nogensinde. Plukkerne kan være tvunget til at arbejde for få hundrede rupees om dagen, svarende til ca. 9 kr. Det beløb kan ingen leve for på Sri Lanka i dag, men den traditionelle te-produktion giver ikke økonomi til meget mere.

Hvid te for velstand og empowerment
Vi kan ikke løse problemerne for te-bønderne og te-arbejderne på Sri Lanka, men vi kan være med til at vise en ny vej.

Vi har eksperimenteret med at dyrke en te i en helt anden prisklasse end den, som øen er kendt for. Vores te produceres færdig på plantagen, uden tilførsel af andet end solenergi.

Vi har fundet en plante på Sri Lanka, som er yderst velegnet til produktion af hvid te, og vi har lavet de første prøveproduktioner. Vi vil tilbyde bønderne at skifte til den nye type planter, når gamle te-buske skal skiftes ud, og derved langsomt lægge produktionen om. En te-plante høster man på i omkring 25 år, så er planten udtjent, og man skal plante nye buske.

Hvid te skal plukkes forsigtigt og soltørres. Det kan være et problem i bjergene, hvor det ofte regner og er meget fugtigt. Derfor er vi ved at udvikle en metode til at tørre bladene ved hjælp af solenergi.
Bladene bliver helt tørre på to dage og er herefter klar til salg.

Te med persektiv
Eksportprisen på den tørrede og forarbejdede sorte Ceylon te, der har været mange led igennem, ligger på mellem 3,5-7$ pr. kilo.
Den pris bønderne får for den rå te svarer til ca. 1$ pr kilo færdig te.

Vores eksperiment har resulteret i en ’nulenergi hvid te’ af høj kvalitet, som har en eksportværdi på omkring 20-25$ pr. kilo.
Fordi teen gøres færdigt til salg på plantagen, skal den ikke sælges til en tefabrik til statens lave takster, men kan handles frit, enten direkte til kunder eller evt. på te-børsen.

Bedre liv for te-bønder og plantagearbejdere
Tanken er at forbedre økonomien i de små plantager og skabe et grundlag for, at både te-plukkerne og te-bønderne kan få en højere levestandard.
Samtidig vil vi gerne bidrage til udbrede kendskabet til dyrkning af te af højere kvalitet, ikke kun i lokalområdet, men på hele øen.

Derfor er har vi taget de første skridt til at starte et modelbrug – en prøvestation for en anderledes måde at dyrke te på.
Ideen er, at modellen skal kunne kopieres og opstilles i andre områder, så snart vi har mere erfaring at bygge på.

DE 3 FASER

Fase 1. Etablering af prøvestationen

I samarbejde med den lokale NGO Small Organic Farmers Association og Engineers Without Borders i Danmark opfører og driver vi en prøvestation for dyrkning af hvid te, hvor vi kan håndtere store mængder af te-blade.
Vi omlægger og tilplanter 15 acres med den nye type te-plante, som er egnet til den hvide te. Samtidig ønsker vi at etablere et tørreanlæg, som kan håndtere høsten fra ca. 100 acres.

PÅ den måde tilbyder i mindre te-brug muligheden for at omlægge gradvist.
Når de får en højere indtjening på den hvide te, end på den traditionelle produktion, vil de på sigt de få råd til at bygge deres egne, mindre tørreanlæg, hvis de ønsker det.

Prøvestationen er show-case, inspiration og et tilbud om konkret, praktisk hjælp til de bønder, som har lyst til helt eller delvist at omlægge deres produktion til den soltørrede, hvide te i samarbej de med os.

Fase 2. Ordnede forhold for te-arbejderne

Vil en bonde indlede samarbejde med os, kræver vi, at en række forhold er i orden:
Arbejdstiden må ikke overstige 6 timer om dagen – er den længere, skal der betales for overtid.
Alle ansatte skal være fastansatte, og der skal indbetales til pension.
En dagløn skal minimum svare til den officielle minimumsløn for plantagearbejderne plus 50%.
5% af omsætningen båndlægges til skoledrift og medicinstøtte-fond til gavn for de ansatte på plantagerne.

Fase 3. En skole til te-arbejdernes børn

Uddannelsessystemet på Sri Lanka er opdelt i to klasser. Staten tilbyder en grundskole, som man ikke betaler for, men som også er meget basal. Middel- og overklassen betaler for, at deres børn går i privatskole hver eftermiddag og weekend. Ansatte i plantager har aldrig kunne betale for undervisning, og deres børn har derfor altid haft dårlige skolekundskaber.

For at bryde den sociale arv, starter vi en ny Chaplon-betalt skole, hvor alle vores ansatte og deres børn kan få gratis undervisning hver eftermiddag og i weekenden.
I det omfang der er plads, vil børn af te-arbejderne på andre plantager også kunne deltage gratis i undervisningen.

Arbejdere-i-plantagen